Webové aplikace, intranet

Jsme vývojáři, vytvoříme pro Vás perfektní webové řešení na míru

Klasické desktopové aplikace jsou stále častěji nahrazovány aplikacemi vytvořenými pomocí webových technologií, které běží v internetovém prohlížeči. Můžou to být aplikace pro návštěvníky Vašeho webu, nebo vnitrofiremní řešení – intranet. Výhoda je jasná, taková aplikace je nezávislá na zařízení nebo OS, k používání stačí libovolné zařízení s internetem. Jednoduché a efektivní.

Webové aplikace, intranet

Webové stránky s nějakou speciální funkcionalitou nazýváme webovými aplikacemi, nebo mini-aplikacemi. Jedná se obvykle o stránky, kde dochází k nějaké interaktivitě s návštěvníkem webu. Příkladem jednoduché mini-aplikace může být vyhledávání prodejce pomocí zadávání názvu města a okamžité filtrování výsledků na mapě. Nebo výpočet potřebného množství barvy pro vymalování uživatelem zadané plochy. Oba uvedené příklady jsme realizovali na webu www.primalex.cz.

Technicky k programování aplikací používáme na straně front endu moderní jazyk React JS.

Mezi webové aplikace se dá zařadit i firemní intranet, různé zabezpečené klientské sekce webu, B2B systémy apod. Můžeme realizovat kompletní vývoj na zakázku dle Vašich specifikací.


Případová studie – datastore PPG